ESTRES


L' estres és la resistència als canvis.
Com més aviat t'adaptes, menys t'estresses.