TALLER DE REMEIS CASOLANS
Avui dia, estem saturats d'aliments transgènics, fàrmacs sintètics (amb els seus efectes secundaris) i detergents químics,.. Tot plegat genera un volum de residus exagerat, molts d'ells altament contaminants,...

Els remeis casolans poden ser una bona alternativa natural, ecològica i, a més, una forma de mantenir viva aquesta herència dels nostres grans que ens han llegat en el fer de cada dia.

Tanmateix, els hem d'entendre més enllà de la salut de les persones, a l'hora d'aplicar-los a la nostra vida quotidiana i el nostre entorn. Aquests remeis entesos com a recursos per trobar solucions amb eines simples i properes,
Així doncs, en aquest taller veurem amb exemples pràctics i didàctics que els remeis casolans els podem fer servir en tots els àmbits de la nostra vida.

Salut
Estètica
Cuina
Agricultura i jardí
Llar
Veterinària.

Si esteu interessats, envieu-nos un mail a elraconatural@hotmail.com i us informarem de les properes dates.